Poparcie Generalnej Sandomierskiej Confederacjej przez stany całej Rzeczypospolitej

Poparcie || Generalney Sandomierskiey || Confederacjey || przez stany całey Rzeczypospolitey || Na walnym Zjezdzie Warszawskim zgromadzone, || w Warszawie dnia IV. Miesiąca Lutego, || Roku Pańskiego M. DCC. X. ||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane