• EZobacz całość
Autor Friedrich August von Schmid (1734-1807) był saskim urzędnikiem, podczas pobytu w Warszawie został zachęcony przez Józefa Andrzeja Załuskiego i jego bibliotekarza Jana Daniela Janockiego do zajęcia się badaniami nad historią Polski w oparciu o zbiory Biblioteki Załuskich. Efektem był krótki wykład dziejów Polski opublikowany w Saksonii w języku fr. w 1763. W znacznej mierze wykorzystano prace G.Lengnicha, jednak Schmid nadał książce układ chronologiczny i tabelaryczny, nadto uwydatnił osiągnięcia kulturalne i naukowe kraju. Tł. J.Albertandi. Wykorzystywany jako podręcznik w szkołach KEN, przetłumaczony na niem i ros.

Dzieje krolestwa polskiego krótko lat porządkiem opisane

DZIEIE || KROLESTWA || POLSKIEGO KROTKO || LAT PORZĄDKIEM OPISANE, ||Na ięzyk Polʃki przełożone, poprawione i przydatkiem || Panowania AUGUSTA III pomnożone.|| za pozwoleniem Zwierzchności.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane