• EZobacz całość
Chronologia Mercatora ukazuje konkordancję dat biblijnych i historycznych z obserwacjami astronomicznymi. Rzadkie wydanie w Bazylei w 1577 r. z kolekcji gdańskiego patrycjusza Heinricha Schwarzwalda (1619-1672).

Chronologia hoc est Supputatio temporum ab initio mundi ex eclipsibus [et] obseruationibus astronomicis [et] sacrae scripturae firmissimis testimonijs, demonstrata

CHRONOLOGIA || HOC EST || SVPPVTATIO TEMPORVM || ab initio mundi ex Eclipʃibus & obʃeruatio-||nibus Aʃtronomicis & ʃacrae ʃcriptu-||rae firmiʃsimis teʃtimonijs, de-||monʃtrata. || GERARDO MERCATORE, || & || MATTHAEO BEROALDO || authoribus. || Acceʃsit & ISIDORI HISPALENSIS || EPI. CHRONOLOGIA ex || quinto&ʃexto Originum li-||ris ʃumpta.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane