• EZobacz całość
Dzieje Socyna i jego następców – arian. Biografie słynnych wyznawców, stosunek starożytnego arianizmu do nowożytnego. Początki ruchu religijnego w XVI w. Dzieło objąć miało pięć tomów, zostało przerwane na drugim, w konsekwencji autor nie zdołał przedstawić fenomenu nowożytnego arianizmu i jego rozwoju. Praca pozostaje wszakże interesującym zabytkiem oświeceniowego zainteresowania arianami i ich spuścizną.

Historia antitrinitariorum, maxime Socinianismi et Socinianorum quorum auctores, promotores ... Recensentur. T. 1, p. 1

FRIDERICI SAMVELIS BOCK [...] HISTORIA ANTITRITARIORVM, || MAXIME || SOCINIANISMI || ET || SOCINIANORVM || QVORVM || AVCTORES, PROMOTORES, COETVS, TEM-||PLA, MINISTRI, SCHOLAE, PRAECEPTORES, OFFI-||CINAE TYPOGRAPHICAE, BIBLIOTHECAE, COL-||LOQVIA, SYNODI, SECTAE, PACIFICATIONES, || STVDIA IRENICA, INDOLES, DISPVTATIONES, || FATA PROSPERA ET ADVERSA, SCRIPTA TYPIS || EXPRESSA PARITER ATQVE INEDITA, NEC || NON OPERA ILLIS OPPOSITA || EX || FONTIBVS, || MAGNAMQVE PARTEM || MONVMENTIS ET DOCVMENTIS MSSCCTIS || RECENSENTVR. || TOMI PRIMI, || PARS I.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane