• EZobacz całość
Allgemeine Gerichtsordnung für Westgalizien Niemiecki oryginał kodeksu sądowego wprowadzonego przez cesarza Fryderyka II na terenie „Galicji Zachodniej” czyli ziem zajętych przez Austrię po III rozbiorze. Ogłoszony u schyłku 1796 r. obowiązywać miał od 1 maja 1797 r. we wszystkich postępowaniach sądowych, zastępując dotychczasowe regulacje polskie. W razie wątpliwości znaczenie rozstrzygające miał mieć tekst niemieckiego oryginału – tłumaczenia na łacinę i język polski miały jedynie wartość pomocniczą. Ze zbiorów Michała Dołęgi.

Allgemeine Gerichtsordnung für Westgalizien

Allgemeine || Gerichtsordnung || für || Weʃtgalizien.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane