• EZobacz całość
Epistolarum D. Philippi Melanchthonis Farrago in Partes tres distributa [...] Listy Filipa Melanchthona (1497-1560) jednego z twórców Reformacji, reformatora szkolnictwa i metodologii badań naukowych. Podzielone na trzy działy, pierwszy prezentuje listy dotyczące zagadnień teologicznych, drugi adresowane do rodziny, zawierające jednak szereg przemyśleń obejmujących sprawy publiczne, trzeci skierowane do osób publicznych, przede wszystkim uczonych i duchownych, obejmujące głównie sprawy kościelne i polityczne. Rzadkie wydanie, opublikowane pięć lat po śmierci Melanchtona w Bazylei pochodzące z biblioteki torunianina Christopha Heinricha Andreasa Gereta (1686-1757).

Epistolarum [...] farrago in partes tres distribute [...] a Ioanne Manlio Passim collecta [...]

EPISTO-||LARVM D. PHI=||LIPPI MELANCHTHONIS || Farrago,in Pates tres diʃtribu-||ta: Quarum || Prima,varias materias Theologicas continet. || Secunda, familiares Epiʃtolas habet, quib. plures cum || domeʃticae,tum publicae res exponuntur. || Tertia,ex diuerʃis doctorum ac praeʃtantium virorum || Epiʃtolis constat, quib. non solum priuata, sed etiam Ec-||clesastica & Politica negocia tractantur: || A IOANNE MANLIO [...]||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane