• EZobacz całość
Ustawy Cywilne Dla Galicyi Zachodniey. Cz. 1 Polskie tłumaczenie kodeksu prawa cywilnego wprowadzonego przez cesarza Fryderyka II na terenie „Galicji Zachodniej” czyli ziem zajętych przez Austrię po III rozbiorze. Ogłoszony na początku 1797 r. obowiązywać miał od 1 stycznia 1798 r. we wszystkich sprawach cywilnych, zastępując dotychczasowe regulacje polskie. W razie wątpliwości znaczenie rozstrzygające miał mieć tekst niemieckiego oryginału (por. Bürgerliches Gesetzbuch für Westgallizien). Ze zbiorów Michała Dołegi.

Ustawy cywilne dla Galicji Zachodniej. Cz. 1

USTAWY || CYWILNE || DLA || GALICYI ZACHODNIEY. || CZĘŚĆ PIERWSZA.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane