• EZobacz całość
Prawo pospolite Królestwa Polskiego gdańszczanina Gotfryda Lengnicha stanowi jeden z najważniejszych systematycznych, kompleksowych opisów ustroju państwowego dawnej Polski, z uwzględnieniem lokalnych odmienności, zwłaszcza w Prusach Królewskich. Drugi z dwóch tomów tego popularnego dzieła jest szczególnie interesujący ze względu na pochodzenie z Biblioteki Miasta Gdańska.

Ius Publicum Regni Poloni

GOTFRIDI LENGNICH || IVS || PVBLICVM || REGNI || POLONI. || TOMVS II.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane