• EZobacz całość
Niemiecki oryginał kodeksu prawa cywilnego wprowadzonego przez cesarza Fryderyka II na terenie „Galicji Zachodniej” czyli ziem zajętych przez Austrię po III rozbiorze. Ogłoszony w 1796 r. obowiązywać miał od 1 stycznia 1798 r. we wszystkich sprawach cywilnych, zastępując dotychczasowe regulacje polskie. W razie wątpliwości znaczenie rozstrzygające miał mieć tekst niemieckiego oryginału – tłumaczenia na łacinę i język polski (por. Ustawy Cywilne Dla Galicyi Zachodniey) miały jedynie wartość pomocniczą. Ze zbiorów Michała Dołęgi.

Bürgerliches Gesetzbuch für Westgalizien. Th. 1

Bürgerliches || Geʃetzbuch || für || Weʃtgallizien. || Erʃter Theil.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane