• EZobacz całość
Adriaan Beverland (1650-1716) zajmował się problematyką grzechu pierworodnego, kwestiami płciowości (czystości, nieczystości, rozwiązłości). Publikacja jego listów do znanych osób, ze względu na elegancję stylu.

Hadriani Beverlandi ... Epistolae XII: Ad Viros Sui Temporis Clarissimos Conscriptae

HADRIANI BEVERLANDI || ELEGANTIORIS SOPHIAE MAGISTRI || EPISTOLAE XII, || AD VIROS || SUI TFMPORIS CLARISSIMOS || CONSCRIPTAE, || HUCUSQUE ANECDOTAE, ET PRI-||MA NUNC VICE, OB RARITATEM MA-||TERIAE, ET ELEGANTEM DICTIO-||NIS MODUM, PUBLICI IURIS || FACTAE.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane