• EZobacz całość
Źródła do dziejów Szwecji, jej polityki wewnętrznej i w mniejszym stopniu zagranicznej w XVI i XVII w. opracowane i wydane przez Carla Adlersparre (1752-1825), kierownika archiwum państwowego w Sztokholmie (1795-1822). Źródła pochodzą z tegoż archiwum (Riksarkivet). Edycja w pięciu tomach ukazujących się od 1793 do 1822 r. W każdym tomie opublikowano źródła do kilku bardzo odmiennych spraw i kwestii, zaopatrzone wszakże w obszerny aparat krytyczny (przypisy wydawcy).

Historiska samlingar. Delen 2

HISTORISKA || SAMLINGAR. || Andra Delen.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane