• EZobacz całość
Wykład historii powszechnej wyszedł w 1681 r. spod pióra bpa Bossueta wychowawcy syna Ludwika XIV (następcy tronu francuskiego – zwanego Delfinem). Obejmuje on głównie dzieje biblijne i starożytne, Średniowiecze i czasy nowożytne ujęte zostały nader pobieżnie. Autor uważał historię za proces celowego rozwoju, sukcesywną realizację kolejnych elementów planu Boga. W historiozofii jest to klasyczny przykład prowidencjalizmu – upatrywania w historii Bożego projektu. W pracy widoczne są poglądy polityczne Bossueta wyłożone w jego dziele Politique sprowadzające się do pełnej pochwały monarchii absolutnej, jako najbliższej Boskiemu zamysłowi.

Histoire universelle a Monseigneur le Dauphin. T. 2

HISTOIRE || UNIVERSELLE || A Monʃeigneur LE DAUPHIN.|| Pour expliquer la ʃuite de la Religion, & || des changements des Empires. || Par Meʃʃire JACQUES B BÉNIGNE BOSSUET,|| Evéque de Meaux, Coʃseiller du Roi || en ʃes Conʃeils [...]. TOME SECOND.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane