Uwagi nad pismem pod tytułem: Uniwersał do Narodu, pod Dniem 29 Maia 1792

Uwagi || nad pismem pod tytułem: Uniwersał do Naro-|| du, pod Dniem 29. Maia, 1792 ||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane