• EZobacz całość
Dzieło poświęcone jest wykazaniu przyczyn Wielkiej Rewolucji Franc. Jedna z najważniejszych prac historiozoficznych, starająca się wyjaśnić ten fenomen z pozycji katolickich i zachowawczych. Postawiono tezę o zasadniczej roli spisku w jej przebiegu, wskazując na oświeceniowych filozofów, masonerię i t.zw. iluminatów. Ich rolę w czasie Rewolucji przejąć mieli jakobini. Przeprowadzono przy tym dokładną analizę odrzucenia przez myśl oświeceniową chrześcijaństwa, monarchii i dawnego porządku społecznego. Jest jedną z najważniejszych prac krytyków filozofii oświecenia i analizą Rewolucji, choć kojarzone jest zwykle jedynie z teoriami spiskowymi.

Memoires pour servir a l´histoire du jacobinisme. T. 1

MÉMOIRES || POUR || SERVIR A L'HISTOIRE || DU JACOBINISME.|| Par M. l'Abbé BARRUEL.|| TOME PREMIER.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane