• EZobacz całość
Broszura zawierająca krótkie charakterystyki najważniejszych osób na dworze wersalskim, dowódców i ministrów francuskich, poczynając od Ludwika XIV. Powstała na początku wojny o sukcesję hiszpańską (po wrześniu 1701), przestrzegając przeciwników Francji przed wyobrażeniami o łatwym sukcesie w wojnie przeciw niej. Przedstawiono też sumarycznie dochody państwa. Opublikowana w Holandii na początku wojny, atrybucja (Casimir Freschot) niepewna. Dalsze wydania i przedruki w kolejnych latach (1704, 1706). Ze zbiorów Uphagena w Gdańsku.

Caracteres de la famille royale…

CARACTERES || DE LA || FAMILLE ROYALE, || DES || MINISTRES D'ETAT, || ET DES PRINCIPALES PERSONNES || DE LA || COUR DE FRANCE. || Avec une Supputation abregée des Revenus de || cette Couronne. || Traduit de l'Anglois.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane