• EZobacz całość
Hesja (Obergrafschaft ze stolicą w Darstadt) Dzieło o historii Hesji Helfricha BernhardaWenckaukazało się w trzech tomach podzielone na pięć woluminów. Wyróżnia się nowoczesnym sposobem uporządkowania materiału. Autor opisuje dzieje poszczególnych krajów, które złożyły się na Hesję-Kasel, dokumentując swe tezy obszernymi przypisami źródłowymi. Tom drugi opisuje dzieję Hesji właściwej, czyli hrabstwa Obergrafschaft ze stolicą w Darmstadt. Podzielony został na trzy woluminy (z których prezentujemy tylko pierwszy). Mimo to warto podkreślić, że cały wolumin trzeci tomu drugiego stanowi edycję źródłową, stanowiącą de facto kodeks dyplomatyczny Hesji.

Hessische Landesgeschichte... Bd. 2

Helfrich Bernhard Wencks [...] Heʃʃiʃche || Landesgeʃchichte. || Mit einem Urkundenbuch || Zweiter Band.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane