• EZobacz całość
Dzieło o historii Hesji Helfricha BernhardaWenckaukazało się w trzech tomach podzielone na pięć woluminów. Wyróżnia się nowoczesnym sposobem uporządkowania materiału. Autor opisuje dzieje poszczególnych krajów, które złożyły się na Hesję-Kasel, dokumentując swe tezy obszernymi przypisami źródłowymi. Do dzieła dołączono mapy, drzewa genealogiczne i podobizny pieczęci. Tom pierwszy omawia historię hrabstwa Katzenelnbogen, zwanego Untergrafschaft (w przeciwieństwie do Obergrafschaft ze stolicą w Darmstadt) ze stolicą w mieście Katzenelnbogen. Na końcu woluminu obszerny indeks osobowy, geograficzny i rzeczowy zarazem.

Hessische Landesgeschichte... Bd. 1

Helfrich Bernhard Wencks [...] Heʃʃiʃche || Landesgeʃchichte. || Mit einem Urkundenbuch || und geographiʃen Chaten.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane