• EZobacz całość
David Chtraeus, teolog i historyk luterański, przedstawił w niniejszym opracowaniu dzieje wyznania augsburskiego, okoliczności uzgodnienia protestanckiego wyznania wiary, przedłożonego cesarzowi Karolowi V na sejmie Rzeszy w 1530 r. w Augsburgu i nazwanego stąd „konfesją augsburską” (wyznawaną przez wiernych Kościołów luterańskich). Omówił także przebieg negocjacji w sprawach religijnych, toczonych na tym sejmie Rzeszy. Praca stanowi ważne osiągnięcie historiografii protestanckiej drugiej połowy XVI w. Książka ze zbiorów rodziny hrabiów von Dohna.

Historia der Augspurgischen Confession.

HISTORIA || Der Augʃpurgiʃchen || Confeʃsion: || Wie ʃie erʃtlich berathʃchlagt/ verfaʃʃet/ || und Keiʃer Carolo V. vbergeben iʃt / ʃampt an=||dern Religions handlungen/ ʃo ʃich dabey auff || dem Reichstag zu Augʃpurg/ Anno || M. D. XXX. zugetragen: || durch || D. DAVIDEM CHYTRAEVM||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane