• EZobacz całość
Neue Feuer-Ordnung für die Stadt Alten-Stettin, wonach sich sämmtliche Einwohner, sie mögen zur Bürgerschaft oder den Eximirten gehören, imgleichen auch die Bewohner der Herrn- und Kirchen- Freyheit auf das genaueste zu achten haben. Alt-Stettin den 20sten März 1796 w drukarni spadkobierców Herman Gottofred Effenbart Nowe przepisy przeciwpożarowe dla miasta-twierdzy Szczecina. Centralizowały zapobieganie i walkę z ogniem w mieście i na przedmieściach, zmieniały obowiązujące dotąd regulacje z 1728 r. Wskazywały m.in. szczegółowo rozmieszczenie określonego sprzętu gaśniczego w poszczególnych częściach miasta, organizację walki z ogniem w poszczególnych kwartałach miejskich. Opracowane zostały przez radcę Kamery Pomorskiej Johanna Georgea Gotthelfa Auena [1745-1822] i przyjęte przez Zarząd tejże Kamery Pomorskiej. Zatwierdzone i ogłoszone z niewielkimi poprawkami przez Fryderyka Wilhelma II króla pruskiego w Berlinie 18 lutego 1796 r.

Neue Feuer Ordnung für die Stadt Alten Stettin

Neue || Feuer = Ordnung || für || die Stadt Alten-Stettin,|| wornach ʃich ʃammtliche Einwohner, ʃie mögen zur Bürger-||ʃchaft oder den Eximirten gehören, imgleichen auch die || Bewohner der Herrn- und Kirchen-Freyheit auf das genaueste || zu achten haben.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane