• EZobacz całość
FewrOrdnung der Stadt Alten Stettin Publiciret im Jahr 1631 Aufs newe Durch einen Ehrenvesten und Wolweisen Rath Zum Druck berordnet Im Jahr 1652 Przepisy przeciwpożarowe dla miasta Szczecina (Alt Stettin) i osad podmiejskich nad Odrą (Oberwiek (Ober-Wycke) i Unterwiek (Unter-Wycke), wyspy Lastadie. Przedruk przepisów z 1631 zlecony przez radę miejską Szczecina w 1652. Publikacja związana zapewne z oficjalnym przejściem miasta we władanie Szwecji po pokoju westfalskim 1648 r.

Fewr Ordnung der Stadt Alten Stettin

FewrOrdnung || Der Stadt || Alten Stettin/|| Publiciret im Jahr 1631. || Aufs newe || Durch einen Ehrenvesten und Wolweisen || Rath || Zum Druck verordnet. || Im Jahr 1652.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane