• EZobacz całość
FewrOrdnung der Stadt Alten Stettin [Stettin] wydawca David Rhete 1631 Przepisy przeciwpożarowe dla miasta Szczecina (Alt Stettin) i osad podmiejskich nad Odrą (Oberwiek (Ober-Wycke) [dziś na pd od Dworca] i Unterwiek (Unter-Wycke) [okolice Teatru Pol.], wyspy Lastadie [Łasztownia]) wydane przez radę miejską 29 listopada 1631 r., obejmujące zapobieganie, walkę z ogniem, postępowanie z pogorzeliskiem, poszkodowanymi, sprawcami. Związane z budową przez zajmujące Szczecin wojska szwedzkie umocnień i przekształcaniem miasta w twierdzę. Poprzedzone aktem Bogusława XIV z 1 grudnia 1631 - zatwierdzeniem i ogłoszeniem przyjętych jesienią 1631 przez radę miejską zarządzeń m.in. przeciwko zbytkowi.

Fewr Ordnung der Stadt Alten Stettin

FewrOrdnung || der Stadt || Alten Stettin/||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane