• EZobacz całość
Uniwersytecka rozprawa prawnicza J.A.Helwiga polemizująca z Sinnigiem w sprawie niektórych przepisów prawa lubeckiego nie stosowanych przez miasta pomorskie. Publiczna dysertacja uniwersytetu w Greiswaldzie.

Dissertatio iuridica, de Iuris Lubecensis non usu in civitatibus Pomeraniae

2. D. B. V. || DISSERTATIO JVRIDICA;|| DE || JVRIS LVBECENSIS || NON VSV IN CIVITATIBVS || POMERANIAE,|| QVAM || ORDINIS JVRIDIC. CONSENSV, V PRAESIDE || D. JOACH. ANDREA || HELVIGIO [...] RESPODENS CHRISTIAN ALBRECHT || SINNIG [...]

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane