• EZobacz całość
Dogiel Codex W tomie czwartym opublikowano dokumenty ukazujące związek Prus z Polską poczynając od czasów poprzedzających sprowadzenie Krzyżaków. Wydane materiały pokazywały wielowiekową zależność Prus od Polski, proces inkorporacji i unifikacji Prus Królewskich w XV i XVI w., uwydatniały długotrwałą zależność wasalną Prus Książęcych, w końcu zaś dokumentowały proces ich uniezależnienia się od Polski w czasie Potopu szwedzkiego. Akcentowano przy tym bieżące sprawy sporne – np. kwestię terytorium elbląskiego, okupowanego przez Prusaków od 1698 r. Po śmierci Dogiela tom przygotowali do druku o. Jan Kanty Wykowski i Maciej Tukałło.

Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae. T. 4

CODEX || DIPLOMATICVS || REGNI POLONIAE || ET MAGNI DVCATVS || LITVANIAE || IN QVO || PACTA, FOEDERA, TRACTATVS PACIS, || MVTVAE AMICITIAE, SVBSIDIORVM, INDVCIARVM, || COMMERCIORVM || SEC NON || CONVENTIONES, PACTIONES, CONCORDATA, || TRANSACTIONES, DECLARATIONES, STATVTA, || ORDI-||NATIONES, BVLLAE, DECRETA, EDICTA, RESCRIPTA, SENTEN-||TIAE ARBITRALES, INFEVDATIONES, HOMAGIA || PACTA ETIAM || MATRIMONIALIA ET DOTALIA || LITERAE ITEM || REVERSALES, CONCESSIONVM, LIBERTATIS [...] ALIAQVE OMNIS GENERIS || PVBLICO NOMINE ACTORVM ET GESTORVM || MONVMENTA [...] TOMVS IV. || IN QVO || TOTIVS PRVSSAE CONTINENTVR.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane