• EZobacz całość
Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae t.1 Vilnae 1758 Mathias Dogiel (Maciej Dogiel) Kodeks dyplomatyczny Marcina Dogiela wydawany przy wydatnym wsparciu rządowym miał zawierać wybór dokumentów, ukazujących dzieje stosunków Polski z państwami ościennymi, a także obrazujących proces powstawania państwa, łączenia rozmaitych dzielnic i prowincji oraz ich unifikacji. Celem publikacji było nadto udowodnienie historycznych praw Polski do ziem od niej odpadłych, bądź zależnych tylko formalnie. Zakazy rosyjskiego ambasadora doprowadziły do wstrzymania publikacji gotowych już tomów (np. dotyczącego Litwy). Egzemplarz z gdańskich zbiorów Johanna Uphagena. Na pierwszy tom składają się dwie części – pierwsza zawiera przede wszystkim dokumenty ukazujące stosunki z południowymi i zachodnimi sąsiadami Polski (Czechy, Węgry, Austria, Dania, Bawaria, Brandenburgia, Wenecja, Saksonia, Francja, Brunszwik, Meklemburgia, Hiszpania, Holandia, Siedmiogród do s.533). W części drugiej opublikowano dokumenty, dotyczące związków z prowincjami znajdującymi się niegdyś we władaniu Polski (Śląsk, Pomorze, Nowa Marchia, Mołdawia i Wołoszczyzna, Bessarabia). Są to nie tylko traktaty międzypaństwowe, ale rozmaitego rodzaju konwencje, listy, układy małżeńskie, postanowienia władców itp. Poczynając od Średniowiecza po wiek XVIII.

Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae. T. 1, cz. 1-2

CODEX || DIPLOMATICVS || REGNI POLONIAE || ET MAGNI DVCATVS || LITVANIAE|| IN QVO || PACTA, FOEDERA, TRACTATVS PACIS, || MVTVAE AMICITIAE,SVBSIDIORVM, INDVCIARVM, || COMMERCIORVM || SEC NON || CONVENTIONES,PACTIONES, CONCORDATA, || TRANSACTIONES, DECLARATIONES, STATVTA, ||ORDI-||NATIONES, BVLLAE, DECRETA, EDICTA, RESCRIPTA, SENTEN-||TIAEARBITRALES, INFEVDATIONES, HOMAGIA || PACTA ETIAM || MATRIMONIALIA ETDOTALIA || LITERAE ITEM || REVERSALES, CONCESSIONVM, LIBERTATIS [...]ALIAQVE OMNIS GENERIS || PVBLICO NOMINE ACTORVM ET GESTORVM || MONVMENTA[...] EXHIBENTUVR.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane