• EZobacz całość
Vecchetti, Girolamo (1556/7-1640) Hieronymi Vecchietti [...] De Anno Primitivo Ab Exordio Mundi Ad Annum iulianum Accomodato Et De Sacrorum Temporum Ratione : libri octo. Konkordancja chronologii biblijnej, starożytnej, z uwzględnieniem bliskowschodniej – tablice chronologiczne ukazujące kolejne daty wedle rozmaitych systemów rachuby czasu. Autor, znawca Bliskiego Wschodu, islamu, a przede wszystkim tamtejszego Chrześcijaństwa w poprzedzającej rozprawie omówił różnorodne problemy chronologii antycznej, ale także m.in. problem datacji najistotniejszych wydarzeń biblijnych, jak stworzenie świata. Nazbyt wnikliwa analiza terminu i okoliczności Ostatniej Wieczerzy doprowadziła do uwięzienia go przez Inkwizycję. Ze zbiorów gdańskiego kolekcjonera J.E.Schmiedena, ofiarowana 1659 Gimnazjum Gdańskiemu.

De anno primitivo ab exordio mundi ad annum iulianum accomodoato et de sacrorum temporum retione libri octo…

HIERONYMI VECCHIETTI FLORENTINI || AB AEGYPTO || DOCTORIS THEOLOGI || DE ANNO PRIMITIVO AB EXORDIO MVNDI || AD ANNVM IVLIANVM ACCOMMODATO || ET || DE SACRORVM TEMPORVM RATIONE || LIBRI OCTO || EORVM || PARTICVLARES TITVLI PER SINGVLOS || LEGVNTVR IN ALTERA SVPERFICIE||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane