• EZobacz całość
Dołączony do opisu Brandenburgii i Pomorza dodatkowy tom poświęcony Prusom Książęcym i Królewskim, jako wedle autora, „krajom niemieckim ściśle powiązanym z Rzeszą”. Układ wewnętrzny jak w tomie głównym. Widoki i plany m.in. największych miast Gdańska, Królewca, Torunia, Elbląga, panoramy miast, plany portów, twierdz (Wisłoujście), fragmentów wybrzeża morskiego, rezydencji (Królewiec). Mapy poszczególnych prowincji. Informacje turystyczne/krajoznawcze o najważniejszych obiektach godnych zwiedzenia.

Topographia Prussiae et Pomeraniae…

M. Z. || TOPOGRAPHIA || PRUSIAE, || ET || POMERELLAE , || Das iʃt / || Beʃchreibung der vornehmʃten || Städte / und Oerther / in Preuʃ-||ʃen / und Pomerellen.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane