• EZobacz całość
„Turcyki” dzieło polityczne doświadczonego dyplomaty ujęte w literacką formę czternastu mów, wzywających do wojny ofensywnej przeciwko Turcji. Ostrzeżenie przed zagrożeniem ze strony Imperium Osmańskiego oraz islamu dla Polski i całej Europy. Od s.194 De Concilio et concilliaris łacińskie tłumaczenie z hiszpańskiego: Fadrique Furio Ceriola Del consejo y consejeros del Principe (Antwerpia 1559) dzieła poświęconego senatowi (radzie) i senatorom w różnych krajach europejskich – dodane przez autora ze względu na jego hiszpańskie sympatie. Od s.242 De Legato et legationis – erudycyjna rozprawa o dyplomacji, zawiera liczne dygresje i anegdoty.

Turcice quattuordecim…

CHRISTOPHORI || VARSEVICII || Turcicę Quatuordecim.|| HIS ACCESSERVNT OPVSCVLA DVO.|| L. Friderici Ceriole, deConcilio&Consiliariis Prin-||cipis, ex Hiʃpanico in Latinum verʃum vnum, || & de Legato Legationeque eiuʃdem || Varʃeuicii alterum.|| Omnia his rebus & temporibus accommodata.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane