Wywód historyczny prawo Najjaśniejszego Króla JMCi Pruskiego do Pomerellii

Wywod || historyczny || prawo || Nayjaśniejszego Krola JMCi || Pruskiego || do Pomerellii, || trzech powiatow Wielko-Polskich || y Pruss Polskich || roztrząsający || oraz || odpowiedz na pismo || pod tytułem || Wykład praw pruskich ||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane