Dzieło Kommisyi graniczney między Ukrainą Polską y Nowo-Rossyą

Dzieło || Kommissyi Graniczney || między || Ukrainą Polską y Nowo Rossyą || przez || Jaśnie Wielmożnych Jchmciow Panow || Karola Skarbka Malczewskiego Generała || Maiora Woysk Koronnych || Partyą Ukrainską y Podolską aktualnie kommenderuiącego, || y || Jozefa de Witte Szeffa Regimentu Granadyerskiego, || od || Jego Krolewskiey Mci y Rzeczypospolitey Polskich; || oraz || Jaśnie Wielmożnych Jchmciów Panow || Michała Potemkina Generała Maiora Woysk Ross. || y || Jakuba Bułhakowa Konsyliarza Departamentu || Spraw Cudzoziemskich || od || Nayiasnieyszey Imperatorowey Jmci || Caley Rossyi wyznaczonych, Pełnomocnych Kommissarzów na mieyscach || w sporze będących, dnia 15 Lipca 1780 w Kryłowie Miasteczku || Rossyjskim rospoczęte, a dnia 17 Lutego Roku następuiącego 1781 || w Miasteczku Polskim Turyj zakończone ||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane