Manifest najjaśniejszego Stanisława Pierwszego z Bożej łaski króla obranego polskiego do Stanów Rzeczypospolitej wydany

MANIFEST || Nayiáśnieyʃzego STANISŁAWA || Pierwʃzego z Bożey Łaʃki KROLA || Obranego Polʃkiego do Stanow Rze-||czypoʃpolitey Polskiey wydány.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane