Relacja Ichmociów panów deputatów ab Ordinibus Regni zgromadzonych na Akcie Elekcjej w Kole Generalnym die 19 Iunii deputowanych, do przejrzenia i uwagi punktów Konfederacjej Sandomierskiej directe pugnantis na Konfederacją Warszawską [...]

Actum in Curia Regia Varʃavienʃi Sab-||bato pridiè Feʃti Sanctæ Margaretæ || Virginis & Martyris, Anno Domini || Milleʃimo, Septingenteʃimo Quarto.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane