Konfederacja Generalna Stanów Koronnych y W.X.Litt. na Zjezdzie Walnym pod Sandomierzem dnia XX. Maia postanowiona Roku Pańskiego 1704 [rz.]

ACTUM || IN CASTRO || SANDOMIRIENSI || SABBATHO ANTE FESTVM SAN-||CTORVM VITI & MODESTI || MARTYRVM PROXIMO, AN-||NO DOMINI MILLESIMO || SEPTINGENTESIMO || QVARTO.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane