Konstytucje sejmu walnego pacificationis warszawskiego sześćniedzielnego zaczętego dnia 16. miesiąca czerwca roku pańskiego 1699

CONSTYTUCYE || SEYMU WALNEGO || PACIFICATIONIS || WARSZAWSKIEGO SZESCNIEDZIELNEGO || Záczętego dńiá XVI. Mieʃiąća Czerwcá || Roku Páńʃkiego M. DC. XC. IX.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane