Oznaymienie Krola [i.e. Augusta II] Nowo Obranego Na Sejmie Walnym Elekcyey między Warszawą a Wolą, dnia 27ma Iunii Anno 1697

Actum in Curia Regia Varʃavienʃi, Sabbatho || poʃt Feʃtum Viʃitationis Beatiʃʃimae Virginis || MARIÆ proximo,Anno Domini Milleʃi-||mo Sexcenteʃimo Nonageʃimo Septimo.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane