Franciszek Ludwik de Bourbon Książę de Conti z Bożej łaski i affektu cnych narodów Korony Polskiej i W. Ks. L. za króla obrany

FRANCISZEK LUDWIK || de Bourbon Xiąze de Conti z Bozey Łaski y affektu Cnych Narodow || Korony Polskiey y W. X. L. za krola obrany||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane