Sancita W. X. Litewskiego na walnej radzie warszawskiej die 4. Februarii 1710 złożone i postanowione. Zapłata Wojsku W. X. Lit. Auctionalnemu

Sancita W. X. Litewʃkiego. || Ná Wálney Rádzie Wárßáwskiey || Die IV. Februarij MDCCX. złożone || y postánowione. || Zapłátá Woyʃku W. X. Lit. Auctionalnemu.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane