Poparcie Generalnej Sandomierskiej Konfederacjej przez stany całej Rzeczypospolitej na walnym zjeździe warszawskim zgromadzone, w Warszawie dnia 4. miesiąca lutego roku pańskiego 1710

POPARCIE || GENERALNEY SANDOMIRSKIEY || CONFEDERACYEY|| Przez Stany Całey Rzeczypoʃpolitey || Ná wálnym Ziezdźie Wárʃzáwʃkim zgromádzone, || w Wárʃzawie dniá IV. Mieśiącá Lutego, || Roku Páńʃkiego M. DCC. X.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane