Censura pewnego republikanta na dwa uszczypliwe manifesty strony przeciwnej, raz w Brześciu Litewskim die 2 Julii, drugi raz w Tykocinie die 2 Octobris 1705 zaniesione

CENSURA || Pewnego Republikantá ná dwa ußczy-||pliwe Manifesty Strony Przećiwnej, || raz w Brześciu Litewskim die II Jul-||ii, drugi raz w Tukoćinie die II || Octobris 1705 zanieśione.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane