August Wtóry z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski [...] Dan w obozie [...] pod Sandomierzem, dnia [ ] miesiąca maja roku [...] 1704

AUGUST WTORY || Z BOZY ŁASKI KROL POLSKI, WIELKI XIĄZĘ Lite-||wʃki, Ruʃki, Pruʃki, Mazowiecki, Zmudzki, Kijowʃki, Woł'yń-||ʃki, Podolʃki, podlaʃki, Inflantʃki, Smoleńʃki, Siewier-||ʃki y Czerniechowʃki.|| Dźiedziczny XIĄZĘ SASKI y ELEKTOR. &c.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane