August Wtóry z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski [...] do pospolitego ruszenia iakimkolwiek tytułem i prawem należącym do wiadomości podajemy [...]

AUGUST WTORY, || z Bożey Łáʃki KROL Poʃki, Wielki Xiążę Li-||tewʃki, Ruʃki, Pruʃki, Mázowiecki, Zmudzki, || Kijowʃki, Wol'hynʃki, Podolʃki, Podláʃki, || Inflántʃki, Smoleńʃki, Siewierʃki, y Czer-||niechowʃki, á Dziedziczny Xiążę Sá-||ʃki y ELEKTOR. &c. &c. &c.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane