List króla I. M. Augusta II, in vim manifestu względem zabrania [...]

Liʃt Krola I. M. AVGVSTA II. || in vim Manifeʃtu względem zabránia || Krolewiczow Ich M. IAKUBA y KONSTANTEGO || do Woiewodztw dány.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane