Zbiór konstytucji i uchwał sejmu pod związkiem konfederacji w Warszawie agitującego się

Zbior || konstytucyi i uchwał || seymu || pod związkiem || konfederacyi || w Warszawie agitującego się || od dnia 7. Października w Roku 1788. do Dnia || 16 Grudnia Roku 1790. || podług || dat oblaty || wydrukowany ||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane