Uniwersał ochrony wszystkich dóbr do miasta naszego Gdańska należących

KPrzeglądaj

Ueber den verstorbenen Königl. Churfürstl. Consistorialrath und ersten Hofprediger D. Johann Benjamin Koppe : ein biographisches Fragmen

KPrzeglądaj

Ubersetzung derer wegen Absterbens Ihro Königl. Majestät von Pohlen, Aügüsti des II. Von dem Primate Regni, ergangenen Universalien d. d. Warschau den Febr. 1733

KPrzeglądaj

Trybunał Główny Koronny siedmią splendorów oświecony

KPrzeglądaj

Tron Pana Zastępów Boga w Trójcy SSS. jedynego na tronie najjaśniejszych Sobieskich [...]

KPrzeglądaj

Triumphus Suecicus discursu politico de Polonia ac Borussia

KPrzeglądaj

Thormodi Torfaei S. R. M. Dan. Et Norveg. Rerum Novegicarum Historiographi Trifolium Historicum Seu Dissertatio Historico-Chronologico-Critica [...]

KPrzeglądaj

Traktaty, Konwencye Handlowe Y Graniczne, Wszelke publiczne umowy, Między Rzecząpospolitą Polską Y Obcemi Panstwami Od Roku 1764. dotąd to iest: do R. 1791. Za Panowania Stanisława Augusta Zawarte W swych Oryginalnych ięzykach zebrane, i dla wygody powszechney podane do druku. [Cz. 1

KPrzeglądaj

Traktaty polskie z sąsiednimi mocarstwami zawarte od roku 1618

KPrzeglądaj

Tractatus De Formandis Epistolis Iuxta Normam Veterum

KPrzeglądaj

Tractatio iuris publici de indigenatu Polonorum

KPrzeglądaj

Tractatio iuridica de fatalibus

KPrzeglądaj