Allgemeine Gerichtsordnung für Westgalizien

KPrzeglądaj

Ad officium et acta praesentia Castrensia Capitanealia Novae Civitatis Corczyn personaliter venientes generosi Josephus de Smogorzow Wąsowicz et Franciscus Grabowski, nomine [...]

KPrzeglądaj

Ad nummum Furiae Sabiniae Tranquillinae

KPrzeglądaj

Oznaymienie Krola [i.e. Augusta II] Nowo Obranego Na Sejmie Walnym Elekcyey między Warszawą a Wolą, dnia 27ma Iunii Anno 1697

KPrzeglądaj

Manifest najaśniejszego królewica Iego Mości Aleksandra, Polskiego y W.X.L. Xcia, do stanów Rzptej Korony Polskiej

KPrzeglądaj

Acta et literae ab VIII. Moij Anni M.DC.XXIV. usque ad VI. Novemb. Anni M.DC.XXV. inter utriusque Regni, Sueciae et Poloniae, Senatores ac Officiales commutatae

KPrzeglądaj

Abriss der Chronologie.

KPrzeglądaj

Censura candidatorum sceptri Polonici

KPrzeglądaj