Kalendarz wileński na rok 1789

KPrzeglądaj

Hessische Landesgeschichte... Bd. 2

KPrzeglądaj

Corpus iuris civilis academicum. T. 1

KPrzeglądaj

Corpus iuris civilis academicum. T. 2

KPrzeglądaj

Uwagi nad rządem polskim… Cz. 1

KPrzeglądaj

Pamiętnik Historyczno-Polityczny Przypadków, Ustaw, Osób, Miejsc i Pism wiek nasz szczególnie interesujących. R. 8, CZ. 7

KPrzeglądaj

Krótkie roztrząśnienie prawa trzech dworów do Korony Polskiej

KPrzeglądaj

Rozprawy y przydatki do książki Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego

KPrzeglądaj

Myśl z okazji uwag nad życiem Zamoyskiego

KPrzeglądaj

Zbiór pism, do których były powodem Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego. Drugie pismo

KPrzeglądaj

Zbiór pism, do których były powodem Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego. Trzecie pismo

KPrzeglądaj

Zbiór pism, do których były powodem Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego. Czwarte pismo

KPrzeglądaj