Zbiór konstytucji i uchwał sejmu pod związkiem konfederacji w Warszawie agitującego się

KPrzeglądaj

Rozkład województw, ziem i powiatów, z oznaczeniem miast, a w nich miejsc konstytucyjnych dla sejmików

KPrzeglądaj

Ueber den verstorbenen Königl. Churfürstl. Consistorialrath und ersten Hofprediger D. Johann Benjamin Koppe : ein biographisches Fragmen

KPrzeglądaj

Silber [...] Naricht haben wollen [...]

KPrzeglądaj

Traktaty, Konwencye Handlowe Y Graniczne, Wszelke publiczne umowy, Między Rzecząpospolitą Polską Y Obcemi Panstwami Od Roku 1764. dotąd to iest: do R. 1791. Za Panowania Stanisława Augusta Zawarte W swych Oryginalnych ięzykach zebrane, i dla wygody powszechney podane do druku. [Cz. 1

KPrzeglądaj

Dzień Trzeci Maia roku 1791

KPrzeglądaj

Uwagi i zdania pewnego Obywatela, nad stanem teraźniejszym i przyszłym Dyssydentów Polskich.

KPrzeglądaj

Projekt do formy rządu

KPrzeglądaj

[Relacya deputacyi do examinowania oskarżonych o bunty. Część I]. Annexa..

KPrzeglądaj

Głos (…) Ozarowskiego kasztelana wojnickiego na Sessji Seymowej dnia 15. Stycznia R. 1789 miany

KPrzeglądaj

Abrégé de l`histoire ecclesiastique

KPrzeglądaj