Allgemeine Bücher Lexicon oder alphabetisches Verzeichniss der in Deutschland. Bd. 1: A-E

KPrzeglądaj

Allgemeine Bücher Lexicon oder alphabetisches Verzeichniss der in Deutschland. Bd. 2: F-L

KPrzeglądaj

Allgemeine Bücher Lexicon oder alphabetisches Verzeichniss der in Deutschland. Bd. 3: M-R

KPrzeglądaj

Allgemeine Bücher Lexicon oder alphabetisches Verzeichniss der in Deutschland. Bd. 4: S-Z

KPrzeglądaj

Historiska samlingar. Delen 1

KPrzeglądaj

O ustanowieniu i upadku Konstytucji polskiej

KPrzeglądaj

Dzieje i prawa Kościoła Polskiego. T. 2

KPrzeglądaj

Mowa [...] Jana Krzywkowskiego Oboźn. Powiatu Grodzieńskiego Na Dniu 15. Marca Roku 1792 do Trybunału Głow. W. X. Litt. [...] przed przysięgą na Obronę Konst. 3go Maia wykonaną, w Wilnie [...]

KPrzeglądaj

Entwurf einer Lehndorff`schen Familien- Geschichte

KPrzeglądaj

Urządzenie wieczyste Królewszczyzn

KPrzeglądaj

Odpowiedź autorowi prawdziwemu uwag Dyzmy Bonczy Tomaszewskiego nad konstytucją i rewolucyą Dnia 3. Maja

KPrzeglądaj

Uwagi nad pismem pod tytułem: Uniwersał do Narodu, pod Dniem 29 Maia 1792

KPrzeglądaj