Polonia Nov-Antiqua

KPrzeglądaj

History Of The Royal-Society of London, For the Improving of Natural Knowledge

KPrzeglądaj

Ad nummum Furiae Sabiniae Tranquillinae

KPrzeglądaj

Insignium theoria seu operis heraldici pars generalis

KPrzeglądaj

De Papa foemina inter Leonem IV. et Benedictum III. Disquisitio historica

KPrzeglądaj

Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini, sub Paulo III. Julio III. Paulo IV. Pontificibus maximis. celebrati canones, et decreta

KPrzeglądaj

Manifest najaśniejszego królewica Iego Mości Aleksandra, Polskiego y W.X.L. Xcia, do stanów Rzptej Korony Polskiej

KPrzeglądaj

Manifestum serenissimi Alexandri principis Regij, Poloniae [...]

KPrzeglądaj

O exorbitancjach, które w tym wieku.

KPrzeglądaj

Nauka krótka o lichwie, i o wuderkach, czynszach, spólnych zarobkach, najmach, arendach i samokupstwie

KPrzeglądaj

Prawdziwy stan duchowieństwa w Polsce

KPrzeglądaj

Dzień Trzeci Maia roku 1791

KPrzeglądaj