Zbior praw sądowych na mocy konstytucyi roku 1776

KPrzeglądaj

Zbiór sądowy powszechny dla wszystkich ustanowionych sędziów

KPrzeglądaj

Zdanie Jaśnie Oświeconego Senatu Świeckiego i Poselskiej Izby [...]

KPrzeglądaj

Zuverlässige Lebensbeschreibung des...Heinrich...Grafen von Brühl. Und des...Alexander Joseph...Fürsten von Sülkowski.

KPrzeglądaj

Zwei Brieffe, welche der Frantzösische Minister Marquis de Monti vor seiner Arretirung an den Russl. Kayserl. Hn. Gen Feld=Marschall Graffen von Münnich

KPrzeglądaj

Zweiter Versuch eines Beytrages zur Rigaschen Kirchengeschichte

KPrzeglądaj

Życie Jerzego Ossolińskiego, Kanclerza Wielkiego Koronnego, ... , starosty. T. 2

KPrzeglądaj

Życie Jerzego Ossolińskiego, Kanclerza Wielkiego Koronnego, ... , starosty. T. 1

KPrzeglądaj

[Konstytucje sejmu grodzieńskiego r. 1793]

KPrzeglądaj

Konfederacja Generalna Stanów Koronnych y W.X.Litt. na Zjezdzie Walnym pod Sandomierzem dnia XX. Maia postanowiona Roku Pańskiego 1704 [rz.]

KPrzeglądaj

Konfederacja Generalna, Circa Religionem Orthodoxam et Avitam Libertatem Woiewodztw, Ziem, y Powiatow Zkonfederowanych

KPrzeglądaj

Manifest Jaśnie Oświeconego Iego Mośći Pana P. Kasztelana Krakowskiego, Hetmana Wielkiego Koronnego

KPrzeglądaj