Traktaty polskie z sąsiednimi mocarstwami zawarte od roku 1618

KPrzeglądaj

Traktaty, Konwencye Handlowe Y Graniczne, Wszelke publiczne umowy, Między Rzecząpospolitą Polską Y Obcemi Panstwami Od Roku 1764. dotąd to iest: do R. 1791. Za Panowania Stanisława Augusta Zawarte W swych Oryginalnych ięzykach zebrane, i dla wygody powszechney podane do druku. [Cz. 1

KPrzeglądaj

Thormodi Torfaei S. R. M. Dan. Et Norveg. Rerum Novegicarum Historiographi Trifolium Historicum Seu Dissertatio Historico-Chronologico-Critica [...]

KPrzeglądaj

Triumphus Suecicus discursu politico de Polonia ac Borussia

KPrzeglądaj

Tron Pana Zastępów Boga w Trójcy SSS. jedynego na tronie najjaśniejszych Sobieskich [...]

KPrzeglądaj

Trybunał Główny Koronny siedmią splendorów oświecony

KPrzeglądaj

Ubersetzung derer wegen Absterbens Ihro Königl. Majestät von Pohlen, Aügüsti des II. Von dem Primate Regni, ergangenen Universalien d. d. Warschau den Febr. 1733

KPrzeglądaj

Ueber den verstorbenen Königl. Churfürstl. Consistorialrath und ersten Hofprediger D. Johann Benjamin Koppe : ein biographisches Fragmen

KPrzeglądaj

Uniwersał ochrony wszystkich dóbr do miasta naszego Gdańska należących

KPrzeglądaj

Unparteiische Nachricht von der Belagerung der Stadt Danzig

KPrzeglądaj

Ustawy cywilne dla Galicji Wschodniej. Cz. 3.

KPrzeglądaj

Ustawy cywilne dla Galicji Zachodniej. Cz. 1

KPrzeglądaj